Gözleg we ösüş

Binhai gaty güýçli gözleg we barlag işlerine eýe

Arassalaýyş enjamlaryny, toýun çäge enjamlaryny, rezin çäge enjamlaryny, V usuly galyplaýyş enjamlaryny we tozany aýyrmak enjamlaryny gözlemek we öndürmek tehnologiýasynda onlarça hünärmen bar.Kompaniýa ylmy, berk we täsirli iş stiline esaslanýar.Iň gysga wagtda guruň, ulanyjylara iň oňat tehniki çözgütler bilen üpjün ediň we gysga wagtyň içinde ýokary hilli enjamlaryň önümçiligini tamamlaň.

RD (4)
RD (1)

Gözleg toparynyň agzalarynyň umumy aýratynlyklary:

Bilim derejesi: güýçli hünär ussatlygy, bilesigelijilik we başarnykly ruh bilen kollej derejesi ýa-da ondan ýokary
Iş tejribesi: köp ýyllyk jemgyýetçilik tejribesi, iş tejribesi, adatdan daşary ýerine ýetiriş we bakalawr hünär ussatlygy ugrundaky ajaýyp döredijilik ukyby
Şahsy gatnaşyklar: Güýçli şahsyýet ýakynlygy, ýyly we asuda
Hünär derejesi: wadalary ýerine ýetiriň, kadalara üns beriň, kompaniýanyň maksadyna we pelsepesine, milli kanunlara we jemgyýetçilik etikasyna boýun boluň

RD (2)
RD (3)

Köp milli patent aldy