Eltip bermek barada maglumat

Eltip bermek üçin Binhai EXW, FOB, CIF-i kabul edýär
1. okuw wagty
Binhai elmydama şertnama laýyklykda enjamlary we eltip bermegi tamamlaýar.
2. gämi duralgasy we niýetlenen port
Iberiş porty: Çingdao
Barjak porty: dünýä ýurtlarynyň islendik porty
3. Bölekleýin iberiş
Käbir önümçilik liniýasy köp konteýner alar, şonuň üçin bölekleýin iberilmegini goldaýarys.

1541 (1)

4. ippingükleme maslahaty
Maşyn ugratmaga mätäç bolanda, Binhai alyjy bilen şertnama baglaşar, konteýneriň ýüklenýän senesini, gidýän gününi we gelýän takmynan wagtyny enjamyň howpsuzlygyny we wagtynda alyp biljekdigini anyklamak üçin şertnama baglaşar.
5.Binhai B / L-iň doly toplumyny, Saýlaw sanawyny, Söwda-faktura we CO üpjün edýär.