Tehniki kömek

t (2)
t (1)

Solution Çözüw ara alnyp maslahatlaşylanda maşynyň meýilnamasy, (CAD ýa-da).
Equipment Jikme-jik enjam çözgütleri.
Depozit goýlandan soň we bir aýyň içinde maşyn düzmek çyzgysy.
Drawing Şertnama güýje girenden soň bir aýyň içinde çekiler.
Man Işleýiş gollanmasy, tehniki hyzmat we çalgy görkezmeleri.
● Gurmak boýunça görkezmeler.
● Elektrik shemalary.
Spare Zapas şaýlaryň sanawy.
● PLC programmirlemek.
Standard Adaty komponentleriň resminamalaşdyrylmagy.