Guşak kemerini partlaýan maşyn

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

GuşakPartlaýjy maşyn

Bu seriýaly maşyn ýerüsti arassalamak we berkitmek üçin amatlydyr
orta ýa-da kiçi göwrümli guýma
bölekleri ýasamak
enjamlaryň dürlüligi
Metal möhürleme
Beýleki kiçi göwrümli metaldan ýasalan eserler.

 

Dürli önümçilik kuwwaty üçin maşyn ýeke özi işläp ýa-da bir setirde bilelikde işläp biler.

Tumble Belt Shot Blasting Machine tehniki parametrleri

Haryt

Bölüm

3-nji sorag

QR3210

QS3215

QS3220

QLX32320

Önümçilik

kg / sag

600-1200 kg / sag

2000-3000kg / sag

4000-5000kg / sag

5000-7000kg / sag

6000-10000kg / sag

Turbinalaryň sany

kompýuterler

1 sany

1 sany

2 sany

2 sany

4 sany

Her gezek iýmitlenmegiň mukdary

kg

200Kg

600Kg

1000-1500 kg

1500-2000 kg

800Kg

Singleekeje bölejigiň iň ýokary agramy

kg

15Kg

30Kg

50Kg

60Kg

50kg

Ahyrky diskiň diametri

mm

50650mm

0001000mm

0001000mm

001200mm

0001000mm

Turbinanyň güýji

kw

7.5kw

15kw

15kw * 2

18.5kw * 2

11kw * 4

Abraziw akym tizligi

Kg / min

125Kg / min

250Kg / min

250Kg / min * 2

300Kg / min * 2

240kg / min * 4

Howa üpjünçiligi kuwwaty

m³ / sag

2200m³ / sag

5000m³ / sag

11000mm³ / sag

15000m³ / sag

15000m³ / sag

Kuwwat sarp etmek

kw

12.6kw

28kw

45kw

55kw

85kw

Enjamy ýüklemek / düşürmek bilen

Sensiz

Bilen

Bilen

Bilen

Bilen

Her bölek nyşanlaryny ýykyň

1. Partlaýjy tigirli motor
ABB motoryny ýa-da Hytaý markasyny ulanyň, gowy möhürläň, gowy
dinamiki deňagramlylyk, durnukly we ygtybarly
öndürijiligi.

2. Partlama kamerasy
Marhli marganes polat bilen kebşirlendi.
Üsti üç gatly möhürleýji gurluş bilen enjamlaşdyrylan, polatdan ýasalan polatdan goraýar.
çydamly kauçuk yzlary geýiň, fasýa bilen iş bölegini aňsat togalamaly.

TU (8)

3.Turbine
Guşak birikmesi merkezden gaçyryş görnüşli partlaýjy tigir, has durnukly we birmeňzeş tizlik.Impokary impelleriň aýlanyş tizligi 3000r / min

1.impelleriň aýlanyş tizligi 3000r / min
2.Göçürmek tizligi: 80m / s, beýleki üpjün edijiniň tizligi bary-ýogy 72-74m / s
3. Içki gurluşy berk, ygtybarly we pes ses
4. Topokarky, gapdal gorag tagtasy ýörite gurluşy ulanýar, bölekleýin galyňlygy 70mm, könelişen has oňat
5.QBH037 partlaýjy tigir Japanaponiýa Sinto tehniki, kantilewer merkezden gaçyryş görnüşini ulanýar, uly täsir güýji bilen has gowy arassalamak we güýçlendirmek effekti bilen.Beýleki güýçli partlaýjy tigirlere garanyňda 15% iş netijeliligini ýokarlandyryp biler.
Aňsatlyk we pyçaklary çalyşmak

4. Aýralyk ulgamy
Howa akymyny bölüji
Windel turbinasyndan emele gelen howa akymy bilen, metal ok atyjyda gaýtadan işlenýär, ezilen oklar galyndy turbasyndan çykarylýar, tozan ýygnaýar.

TU (9)

Pulse halta görnüşli tozan ýygnaýjy
Toz ýygnaýjy
Merkezden gaçyryş muşdagy
Kolleksiýa turbasy
Iki basgançakly tozan ýygnamak tertibi:
Ilki bilen tozan ýygnaýan otag, aerodinamiki inertial oturyş kamerasy bolup, basyşyň ýitgisiz täsirli çözülmegine ýetip biler.
Ikinji derejeli tozany aýyrmak sumka süzgüçidir.Toz ýygnaýjy, impulsyň yza ýuwulýan ulgamy.Windeliň tizligini pes süzgüçli, ýokary süzgüçli takyklygy we tozany arassalaýjy täsiri bar.

TU (2)

6. Gözegçilik bölümi

Chint pes woltly elektrik komponentlerini ulanmak. (Https://en.chint.com)
Omron PLC (Halkara marka Q326C görnüşi bolmasa)

Maşyn artykmaçlyklary
1. Has galyň garawul tagtasy, demirden ýokary çydamly demir
2. ramka has güýçli
3.Tiker ýoly, ýokary mazmunly sakgyç
4. Birmeňzeş tizlik
5. Kiçijik maşyn titremesi
6. Uzak ömür
7. Aýratyn hem giňden ulanylýar
Saýlamak üçin 8.4-5 derejeli netijelilik
9. Iň oňat köýnege garşy gorag asty

Suraty arassalandan soň

TU (4) TU (5) TU (6)

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň