Uly spesifikasiýa bilen polat ýol üçin partlaýjy maşyn

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Bu süýreniji görnüşli atyş partlaýjy maşyn, arassalaýyş enjamlarynyň adaty seriýalarynyň biridir.Döküm böleklerini arassalamak, kebşirlemek we kebşirlemek, iş böleginiň üstündäki gum we oksid şkalasyny aýyrmak üçin ulanylyp bilner.Enjamyň gowy gorag çäreleri, atylan partlaýjy maşynyň oňat öndürijiligi we çişirilýän aýlanyş ulgamynyň amatly gurluşy sebäpli arassalamak kyn materiallar we iş bölekleri üçin kanagatlanarly netijeler gazanyp bolýar.
Şeýle hem, enjam aýlanmak we ýykylmak aňsat bolan iş böleklerini, döwmek aňsat däl bölekleri we çuň ýadrosy bilen arassalamak üçin ulanylyp bilner.

Arza diapazony

polatdan we guýma demirden ýasalan önümler, ýeňil erginleriň guýulmagy, termiki bejergiler, basyş guýma, galvaniki bejergiler, kiçi göwrümli we uly agram bölegi we ş.m.
Polatdan ýasalan görnüşli partlaýjy maşynyň esasy bölekleri.
Bu enjam arassalaýyş otagyndan, süzgüç sürüjisinden, çişirilýän aýlanyş ulgamyndan, partlaýjy enjamdan, tozany aýyrmak ulgamyndan we elektrik ulgamyndan durýar.

Önüm aýratynlyklary

15GN 28GN polat ýykylan guşak partlaýjy maşyn, aralyk ýüklerde ýokary öndürijilik derejesini, esasanam arzan bahadan, kiçi we orta önümleriň ýokary çykdajylaryny üpjün etmek üçin döredilen polat degirmeni;häsiýetnamalary, partlama wagtynda bölekleriň aýlanmagy üçin ýörite abraziw polat plitalarda üznüksiz konweýer kemerini öz içine alýar.
Konweýer kemeriniň ugruny tersine öwrüp, awtomatiki akym.

Tehniki parametrler

No.ok. Haryt / spesifikasiýa 15GN 28GN
1.Turbine Turbina güýji 30kw 22kw * 2 sany
Aýlanma tizligi 2250-2900r / min 2250-2900r / min
Abraziw akym tizligi 480kg / min 360kg / min * 2
Abraziw tizlik 80-90m / s 80-90m / s
2. Guşakly disk Ahyrky diskiň diametri 1092mm 1245mm
Ahyrky disk boşlugy 1245mm 1778mm
Iýmitlendirmek göwrümi 0.5m3 0.79m3
Her gezek agram ýüklemek 1500 kg / deprek 3000kg / deprek
Maks.bir bölek agram 250 kg 360 kg
Guşak tizligi 5.6m / min 3.6m / min
3. güýç Buraw konweýer 1.1kw 3kw
Iýmitlendiriji 3kw 7.5kw
Polat hereketlendirijiniň güýjüni yzarlaýar 2.2kw 3kw
lift 2.2kw 4kw
Gapy götermek / aşak 1.1kw 3kw
turbina 30kw 44kw
Toz ýygnaýjy 11kw 11kw

hgf (1)

hgf (3)

Polatdan ýasalan partlaýjy maşynyň artykmaçlyklary:

1.Torsiona çydamly, ýokary berklikli ýangyç gabygy.
2. Möhüm zynjyrly hereketlendiriji ulgam we geometrik hereket ýörelgesi, berk, üstaşyr yz aýakgaplarynyň elmydama birsydyrgyn baglanyşygyny üpjün edýär.
3. Takyk gaýtadan işlenenden we gatylaşdyrylandan soň ýokary hilli guýma zynjyry baglanyşygy.
4. Gatylaşdyrylandan we toprakdan soň, zynjyryň gysgyjy uzak möhletli ýük operasiýasyndan soňam iň az çydamlylyk boşlugyna eýe.

Ösen enjamlar gurşawy, saklamak aňsat:

(1) podşipnikleriň hemmesi atylan partlama otagynyň daşynda oturdyldy.
.
(3) Maddy gapynyň ýokarky we aşaky pozisiýalary çäkli gözegçilik üçin çäkli wyklýuçateller bilen çäklendirilýär we gözegçilik üçin howpsuzlyk çäkli wyklýuçateller bar.
.

hgf (2)

Kompaniýanyň maglumatlary

1.30 ýyl atyş partlaýjy maşyna ünsi jemleýär
2. hünärmen gözleg topary
3.CE, ISO9001, BV, SGS şahadatnamalary
4. qualityokary hil we bäsdeşlik bahasy
5. Satuwdan soňky hyzmat we tehniki kömegi gözden geçiriň
6.World synp hil enjamy
7.OEM & ODM kabul ederliklidir
8. Adaty enjamlar üçin 5 günüň içinde wagt beriň
9. 24 sagadyň dowamynda jogap beriň
10. Gurmak, taýýarlamak we düzetmek üçin mugt töleg
11.WIN-WIN hyzmatdaşy
12.12 aýlyk kepillik
13. alty sany uly ussahana
14. eksport edilen ABŞ, Russiýa, Awstraliýa, Yrak, Wýetnam, Afrika, Çili, Koreýa, Malaýziýa ......
15. zawodyň umumy meýdany 220000m2


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň